นายกฯ สั่งกลาง ครม.ปราบหมูเถื่อน กรมศุลฯ เด้งรับ อายัดหมู-ไก่-วัวเถื่อน อีก 2.5 ล้านกก.

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้สั่งการในที่ประชุม ครม. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันป้องกันและปราบปรามปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน หลังเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 66 นายกฯ ได้มีการเรียกหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามาหารือเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ราคาหมูในตลาดปรับลดลงมาก จนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้รับความเดือดร้อนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“ประเด็นสำคัญที่นายกฯ สั่งการเพิ่ม คือ ให้กรมศุลกากรเพิ่มความเข้มงวด ตรวจจับสินค้านำเข้ามากขึ้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ เพื่อเร่งทำลายหมูให้ได้ข้อยุติ ซึ่งจะต้องดูว่าจะใช้วิธีการเผาทำลาย หรือวิธีการฝังกลบ แต่ก็ต้องดูพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อชุมชน”

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ ธ.ก.สคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. จัดมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อดูแลเกษตรกรเลี้ยงหมูรายเล็กและรายกลางกว่า 1,000 ราย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรที่เคยขาดทุน และต้องหยุดเลี้ยงไปช่วงที่หมูราคาตกต่ำ ให้มีเงินทุนมาใช้ตั้งตัวในการเริ่มเลี้ยงหมูรอบใหม่ได้อีกครั้ง 

ด้านนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรได้ดำเนินการกับตู้สินค้าประเภทตู้เก็บความเย็นที่อายัดไว้เพิ่มเติมในเขตท่าเรือแหลมฉบัง 92 ตู้ โดยได้เปิดสำรวจเรียบร้อยแล้ว พบเป็นเนื้อและเครื่องในสุกรจากประเทศบราซิล เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ จำนวน 13 ตู้ น้ำหนักรวม 343,070 กก. และสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนไก่ เนื้อและเครื่องในโคกระบือ อีก 79 ตู้ น้ำหนักรวม 2.21 ล้าน กก. ซึ่งกรมศุลกากรจะดำเนินการประสานกับกรมปศุสัตว์ เพื่อส่งมอบและนำไปทำลายต่อไป

“นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และให้พนักงานสอบสวนส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่ออายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดต่อไป และกรมศุลกากรจะมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลีกเลี่ยงนำเข้าเนื้อสุกรเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม โดยจะประสานกับกรมปศุสัตว์ ในกรณีที่มีการตรวจพบซากสุกรเถื่อนในห้องเย็นต่าง ๆ หากมีข้อมูลที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงได้ว่ามีการนำเข้าซากสุกรนั้น มาจากการสำแดงเท็จในใบขนสินค้าฉบับใด ผู้ใดเป็นผู้นำของเข้า กรมศุลกากรจะดำเนินการระงับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผู้นำเข้ารายนั้นทันที และจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด”