1 ใน 3 ของผู้ชายเยอรมันรุ่นใหม่ มองการทำร้ายผู้หญิง “เป็นสิ่งที่ยอมรับได้”

องค์กรการกุศลเพื่อเด็ก Plan International Germany ได้จัดทำแบบสำรวจความเห็นมุมมองของคนเยอรมันรุ่นใหม่เกี่ยวกับ “ความเป็นชาย” (Masculinity) แต่ผลที่ออกมากลับก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่นักรณรงค์ด้านความเท่าเทียมทางเพศและประชากรหญิงคำพูดจาก สล็อตเว็บไซต์โดยตรง

โดยผลสำรวจพบว่า “1 ใน 3 ของชายหนุ่มรุ่นใหม่ในเยอรมนีมองว่า การใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง ‘เป็นเรื่องที่ยอมรับได้’”

ผลสำรวจดังกล่าวมาจากการขอให้กลุ่มผู้ชาย 1,000 คนและผู้หญิง 1,000 คนอายุระหว่าง 18-35 ปีจากทั่วประเทศเยอรมนี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นชายในสังคม

พบว่า 34% ของผู้ชายในกลุ่มอายุดังกล่าวยอมรับว่า เคยใช้ความรุนแรงกับคู่รักหญิงในอดีต เพื่อ “ปลูกฝังความเคารพ” และมีถึง 33% กล่าวว่า พวกเขามองว่ามันเป็นที่ยอมรับได้ หากพวกเขาจะ “พลั้งมือทำร้ายผู้หญิง” เป็นครั้งคราวในระหว่างการทะเลาะกัน

และเมื่อสำรวจทัศนคติต่อการกล่าวโทษเหยื่อและสองมาตรฐาน ผลสำรวจพบว่า 50% ของผู้ชายเยอรมันรุ่นใหม่กล่าวว่า พวกเขาไม่ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคน ในขณะที่ 20% ของผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์ก็เห็นด้วยกับข้อความนี้

เด็ก 4 คน รอดชีวิตปาฏิหารย์หลังเครื่องบินตกกลางป่าแอมะซอน

ความต้องการเกลือพุ่งสูง! หลังชาวเกาหลีใต้กังวลญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนลงทะเล

การสำรวจยังพบว่า ความคาดหวังในความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงแตกต่างกันอย่างมาก

ผู้ชายมากกว่าครึ่ง คือ 52% ต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบของ “คนหาเลี้ยงครอบครัว-แม่บ้าน” คือพวกเขาจะเป็นฝ่ายหาเงินเข้าบ้าน และให้การดูแลลูกและงานบ้านเป็นบทบาทของผู้หญิง ซึ่ง 2 ใน 3 ของผู้หญิงให้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วย และต้องการความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันที่ทั้งสองฝ่ายมีบทบาทและการตัดสินใจร่วมกัน

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ถึงครึ่งหรือ 48% แสดงความไม่ชอบการแสดงพฤติกรรม LGBTQ+ ในที่สาธารณะ โดยกล่าวว่าพวกเขารู้สึก “ถูกรบกวน” จากการกระทำดังกล่าว

องค์การเพื่อความเสมอภาคในเยอรมนีบอกว่า การค้นพบนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมาก “จากการสำรวจโดย Plan International Germany ชายหนุ่มทุก ๆ 3 คนมองว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นสิ่งที่ ‘ยอมรับได้’ สิ่งนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน!”

ด้าน คาร์สเทน คาสส์เนอร์ จาก Federal Forum Men ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยพวกเขากล่าวว่า “มันเป็นปัญหามากที่ผู้ชาย 1 ใน 3 ที่ทำแบบสำรวจมองว่าความรุนแรงทางร่างกายต่อผู้หญิงเป็นเรื่องไม่สำคัญ”

จากข้อมูลของตำรวจเยอรมนีระบุว่า ผู้หญิง 115,000 คนในเยอรมนีตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากคู่รักในปี 2021

เรียบเรียงจาก CNN

 1 ใน 3 ของผู้ชายเยอรมันรุ่นใหม่ มองการทำร้ายผู้หญิง “เป็นสิ่งที่ยอมรับได้”